Żarnowica i Piotrków – jak zakopywano uprzedzenia

Wieśniak nieufny miastowemu. Miastowy spotykając najczęściej wieśniaka na targowisku uważa go za zdziercę. Zakopywanie takich uprzedzeń przyświecało wynoszącym się ponad nie także ówcześnie. Zbliżenie i poznanie, podniesienie się kulturalne wsi, wpajanie wieśniakom przez mieszczan pięknych myśli, było głównym celem takich prób, których podejmowały się widzące w tym problem jednostki. Niektóre wsie miały do nich szczęście. Do jednej z takich prób pojednania doszło w 1911 roku, a bohaterami tego byli mieszkańcy podwolborskiej Żarnowicy i Piotrkowa.

Spotkanie mieszkańców wsi i mieszkańców miasta odbyło się najpierw na terenie Żarnowicy, a następnie w Piotrkowie. Organizatorem spotkania był dwudziestotrzyletni wówczas Aleksander Bogusławski, nauczyciel w nowo utworzonej szkole w Żarnowicy, propagator samorządności i spółdzielczości rolniczej, Członek Towarzystwa Nauczycieli Królestwa Polskiego i Litwy. Wizyta zaproszonych gości z Piotrkowa w jego wsi miała miejsce w czerwcu. Wtedy to, jak sam pisał, bawiono się wspólnie kilka godzin.

Z kolei 13 sierpnia 1911 roku 30 osób z Żarnowicy pojechało do Piotrkowa. Zwiedzali oni miasto wspólnie z prezesem piotrkowskiego Towarzystwa Krajoznawczego Michałem Rawitą Witanowskim. Bogusławski tak opisuje przebieg wizyty:

A więc zaraz po wspólnym śniadaniu zwiedziliśmy Muzeum Krajoznawcze, gmach Towarzystwa Dobroczynności i gimnazyum prywatne Dąbrowskiego. Po objedzie zwiedziliśmy kościoły, zabytki starożytne Piotrkowa i gazownie. Wreszcie sekcya teatralna przy Stowarzyszeniu wzajemnej pomocy rzemieślników i handlujących odegrała dwie sztuczki p.t. „Wigilia św. Andrzeja” i „Fotografię Jędrusia”. Sztuczki te odegrane z życiem bardzo nas ubawiły. Zakończyły te zabawę wspólne tańce, poczem wyjechaliśmy, przejęci do głębi uprzejmem przyjęciem, jakiego doznaliśmy w Piotrkowie.

Pamiątką z tamtego spotkania są fotografie, zrobione zarówno w wiejskich plenerach Żarnowicy, jak i gubernialnym Piotrkowie.

 Foto: „Zorza” 1911

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*