Wolborski epizod naukowy Stanisława Arnolda. Czy władze Wolborza uhonorują wybitnego historyka?

Historiografia dotycząca Wolborza i okolic, oprócz wielu powstałych stosunkowo niedawno artykułów i opracowań książkowych, zawiera pozycję pochodzącą sprzed niemal stu lat. Jej autorem jest Stanisław Arnold, wybitny znawca średniowiecznej historii gospodarczej Polski.

Stanisław Arnold, z pochodzenia Ślązak, urodził się w 1895 roku w Dąbrowie Górniczej. Początkowo kształcił się w Sosnowcu i Wilnie, a później swe losy na stałe związał z Warszawą. Tam w latach 1916-1920 odbył studia historyczne i socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (studiował historię również na uniwersytetach w Wiedniu i Florencji). Tam też, w 1920 roku obronił pracę doktorską pt. Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w wieku XIII. Rozprawa powstała w latach 1919-1920 w seminarium profesora Marcelego Handelsmana – wstęp do niej autor datuje na grudzień 1920 rok, więc ten miesiąc należy uznać za datę ukończenie pracy. Rok później praca Arnolda, nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wyszła drukiem. To prawdopodobnie jedyne po dzień dzisiejszy jej wydanie. Do opisu stosunków gospodarczych i społecznych Polski średniowiecznej na przykładzie kasztelanii wolborskiej, skłonił Arnolda, jak sam przyznał na wstępie rozprawy, niewielki obszar terytorialny kasztelanii i bogactwo źródeł.

Arnold po obronie pracy doktorskiej związał się na stałe z Uniwersytetem Warszawskim. Rok przed II wojną światową otrzymał tam tytuł profesora zwyczajnego oraz objął funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.

W badaniach z zakresu historii gospodarczej stosował metody statystyczne, przedstawił własny podział dziejów Polski na podstawie stosunków produkcyjnych, kulturalnych i politycznych. Był również członkiem PAN. Zmarł w Warszawie w 1973 roku.

Niebawem upłynie sto lat od momentu powstania tej cennej rozprawy o kasztelanii wolborskiej. Może władze Wolborza w setną rocznicę jej powstania w jakiś sposób uhonorowałyby wysiłek Stanisława Arnolda, którego praca po dziś dzień stanowi jedną z podstawowych i wartościowych pozycji dotyczącej ziemi wolborskiej.

Przemysław J. Łaski

foto: wikizaglebie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *