Nowości wydawnicze: Portret rodziny (z herbem) we wnętrzu

„Z każdym rokiem niemal ubywa w odwiecznej naszej Wielkopolsce jeden lub więcej starych i do niedawna jeszcze zamożnych rodów szlacheckich…. Do rodzin tych należą i Gozdawici Drwęscy, którzy w zeszłym jeszcze stuleciu poważne w gronie domów wielkopolskich zajmowali stanowisko i z wielu znacznymi domami byli bliskimi węzłami krwi połączeni”. Teodor Żychliński, Złota Księga szlachty polskiej

Nieczęsto się zdarza, żeby trzy pokolenia jednej rodziny pisały diariusze. I żeby te diariusze prowadziły ze sobą rodzaj rozmowy. Przewijają się w nich nie tylko z trzech stron od wewnątrz oglądane pikantne nieraz tajemnice rodzinne, nie tylko nazwiska wielu utytułowanych rodzin, ich życia świątki, piątki i niedziele, ale także głośne wydarzenia historyczne oglądane i komentowane od salonów, a niekiedy od kuchni, przynosząc zaskakujące nieraz detale i jeszcze bardziej zaskakujące oświetlenia. Ta historia zaczyna się w XIX wieku, kończy w XXI. Nieledwie wczoraj.

Autorem książki jest prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga. Kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM. Autor m.in.: Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatywny; Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego (1895-1897); Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej (wespół z Januszem Pajewskim); Znany – nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim; Zrozumieć dzieje. Wiek XIX; Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii; Okiem stańczyka; Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka. Za książki wielokrotnie nagradzany nagrodami rektorskimi ministerialnymi, a także nagrodą Klio i Nagrodą im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Wydawnictwo Poznańskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *