Wymarła wioska pod Wolborzem

Wieś jest stosunkowo nowa. Na mapach z XIX w. nie widzimy jej, a na mapach z początku XX w. widać początkowo dwa gospodarstwa, bez nazwy wsi. W spisie z 1925 r., przy nazwie Dębina jest informacja o 14 domach mieszkalnych i 84 mieszkańcach wsi, chrześcijanach. Wieś leżała w gminie Golesze. Mapa z roku 1937 informuje już o 15 zagrodach gospodarskich w Dębinie. Co ciekawe, w latach osiemdziesiątych XX w. nazwa wsi jest już inna: Kolonia Dębina.

Obecnie, ta bardzo młoda wieś jest już prawie całkowicie wymarła. Niemal wszystkie domy są niezamieszkałe, część z nich już zupełnie zrujnowana od lat.

PJL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *