Trzeci etap wykopalisk przy byłym zamku w Opocznie

W poniedziałek 19 czerwca rozpoczął się trzeci etap badań archeologicznych w miejscu gdzie stał zamek Kazimierza Wielkiego w Opocznie. Etap ten ma na celu przede wszystkim rozpoznanie dalszego przebiegu pozostałości średniowiecznego muru miejskiego a także precyzyjną lokalizację widocznej na archiwalnych planach miasta półbaszty oraz ulicy Błotnej w jej dawnym ciągu wzdłuż murów zamkowych. W tym celu wykonane zostaną dodatkowe trzy wykopy od strony południowo-wschodniej oraz wschodniej zamku.

Już pierwsze dni wykopalisk przyniosły zaskakujące i niezwykle cenne z historycznego punktu widzenia odkrycia. W pierwszym wykopie, przy schodach obecnego ganku zostało odkopane wejście do piwnic zamkowych, które mogło również pełnić rolę klatki schodowej lub drogi ewakuacyjnej z zamku na zewnątrz murów. Niestety wejście razem z dostępem do piwnic są całkowicie zagruzowane. W późniejszym terminie, po analizie uzyskanych w trakcie prac materiałów możliwe będzie dokładne datowanie odkrycia. Obecnie przypuszczać można, że powstało ono na początku XIX wieku.


Źródło: opoczno.pl

W drugim wykopie od strony wschodniej, tuż przy fundamencie, prace archeologiczne pozwoliły na odsłonięcie pustki pod zamkiem zakończonej współczesną zamurówką z cegły. Jest to nic innego jak blisko dwumetrowej długości fragment piwnicy, która obecnie znajduje się pod salą ekspozycyjną nr 6 opoczyńskiego Muzeum. Ceglana zamurówka, która zmniejszyła znacznie powierzchnię piwnicy powstała w latach 80. XX w. podczas adaptacji pomieszczeń zamkowych na potrzeby siedziby Muzeum Regionalnego w Opocznie.

W trzecim z realizowanych obecnie wykopów udało się z kolei odkryć fragmenty średniowiecznej półbaszty połączonej pod kątem prostym z murem miejski. Całość odsłoniętego założenia na skutek licznych prac ziemnych prowadzonych na zamkowym dziedzińcu pod koniec ubiegłego wieku, zachowała się niestety w dość słabym stanie. Nie mniej jednak znalezisko po raz kolejny precyzyjnie potwierdza lokalizację muru miejskiego, samego zamku i jego średniowiecznych funkcji obronnych.

Podczas badań udało się pozyskać znaczną ilość materiału archeologicznego. Dominują fragmenty ceramiki średniowiecznej i późniejszej. Po raz kolejny udało się odnaleźć także narzędzia kamienne, które potwierdzają obecność człowieka na tym terenie już w epoce neolitu. Do ciekawszych znalezisk można zaliczyć srebrny szeląg ryski Zygmunta III Wazy z XVI wieku. Badania będą trwać nadal.

na podstawie: opoczno.pl

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*